ÄNDAMÅL

Från fonden utdelas årligen ett pris, benämnt Letterstedtska författarpriset, för något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område, som under nästföregående kalenderår blivit utgivet i tryck, eller för någon under samma tid gjord viktig upptäckt av praktiskt värde för mänskligheten. Mottagaren av pris skall vara svensk medborgare. Priset utgöres av antingen penningbelöning eller penningbelöning jämte guldmedalj. Ett års prissumma kan delas på flera pris.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Letterstedts fond för utmärkta författare
Organisationsnummer:802408-1476
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS