ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen skall användas till stipendier eller reseunderstöd åt unge män, som i utlandet vilja tillägna sig mera djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om sådana handelsförhållanden i utlandet, vilka kunna vara av betydelse för utvecklingen av vårt lands handel, särskilt frihamnsanläggningar och liknande anordningar med bestämmelse, att stipendierna eller understöden skola utdelas av styrelsen för Göteborgs frihamn eller den myndighet, åt vilken förvaltningen av Göteborgs frihamnkan komma att anförtros.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Hertz donation
Organisationsnummer:857500-0792
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 339 522 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS