ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel därav tillagts fondens kapitalbelopp skall, till den del, som befinnes för ändamålet erforderlig, användas för inrättande och upprätthållande av en rörlig professur vid Göteborgs Universitet. Det överskott avkastningen kan komma att lämna, sedan därav avsättning till kapitalet skett och kostnaden för ifrågavarande professur bestritts, må användas till befrämjande av Universitetets verksamhet, på så sätt styrelsen äger besluta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus´donationsfond
Organisationsnummer:857501-1674
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:32 498 917 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS