ÄNDAMÅL

Avkastningen fördelas årligen lika mellan Bälinge församling i Södermanland och Södermanlands Länsmuseum i Nyköping. Beträffande den del av avkastningen, som utgår till Bälinge församling, skall densamma överlämnas till församlingens skolråd med villkor, att medlen användas för inköp och förvaring av åskådningsmateriel för undervisningen i församlingens folkskolor. Därest framdeles behov av medlen för nyss angivet ändamål icke skulle föreligga, äger skolrådet i stället disponera desamma för andra öskvärda ändamål, vilka kommunen icke enligt lag eller författning äger skyldighet att tillgodose.Avkastningen vilken tillfaller Länsmuseet i Nyköping, skall användas till inköp av föremål av kulturhistoriskt intresse, för utredningar rörande kulturhistoriska frågor samt för bevarande av minnen av kulturhistoriskt värde. Medlen skola användas endast för ändamål, som hava intresse vid studerandet av den sörmländska kulturen i främsta rummet förhållandena inom Bälinge socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ivar Tjulins Donationsfond
Organisationsnummer:802402-3791
Adress:
  • SEB Stiftelser & Företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637220
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS