ÄNDAMÅL

Att, när tillräcklig avkastning från fondmedlen finns, utdela musikstipendium till musikstuderande som är mantalsskriven i Uppsala län i åldern 15 – 25 år. Att möjliggörande en yrkesinriktad musikutövning och fortsätta studera vid någon av landets musikhögskolor eller folkhögskolor med examensrätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ivar Rondins Musikstipendiefond
Organisationsnummer:802423-9561
Adress:
  • Box 3106
  • 750 03 UPPSALA
Telefonnummer:018-171920
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:193 900 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS