ÄNDAMÅL

Ändamålet är att årligen den 23 februari utdela ett pris benämnt ”Ivar Lo-Johanssons pris”. Stiftelsen skall för fullgörande av ändamålet enligt 1 mom., förutom förvalta från mitt dödsbo inflytande medel, verka för utgivning och annan avsättning av mina verk och förvalta från min upphovsrätt härrörande ersättningar. Stiftelsen skall vidare i den mån så är möjligt låta redigera och utge mina samlade skrifter eller delar därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons författarfond
Organisationsnummer:802016-0134
Adress:
  • Box 3157
  • 103 63 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7912280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS