ÄNDAMÅL

Utdelas i stipendier till behövande synnerligen begåvade studerande med företräde bland lika meriterade för studerande av Göteborgs nation. Under inga förhållanden må stipendium till beloppet vara lägre än de s k Rubensonska stipendierna inom Göteborgs nation.Innan utdelning från fonden sker skall minst en tiondel av den årliga avkastningen läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ivar Hallbergs stipendium
Organisationsnummer:802480-6260
Adress:
  • Uppsala studentkår
  • Övre Slottsgatan 7
  • 753 10 Uppsala
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS