ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stimulera byggsektorn i Sverige till ett miljöriktigt agerande. Detta ändamål skall stiftelsen uppfylla genom att årligen med tillämpning av stadgarna utdela Isover Gullfiber Miljöpris till den person eller det företag som i sin verksamhet på ett föredömligt sätt agerat miljöriktigt.Stiftelsens styrelse äger även på annat sätt verka för att enskilda och företag i Sverige stimuleras och uppmuntras till ett agerande i enlighet med stiftelsens ändamålsbestämmelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Isover Gullfiber miljöfond
Organisationsnummer:843002-9978
Adress:
  • Saint Gobain - Isover AB
  • Box 501
  • 267 73 BILLESHOLM
Telefonnummer:042-840 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 808 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS