ÄNDAMÅL

Bostadsfondens kapitalmedel får användas till inköp eller uppförande av bostadshus i Stockholm eller dess närhet. Medlen får också användas för större reparationer av fastigheterna.Fondens avkastning skall användas till förvaltning och underhåll av stiftelsens fastigheter. Överskott på fastighetsförvaltningen skall efter sedvanliga avsättningar utdelas som hyresbidrag till hyresgäster i stiftelsens fastigheter. Berättigade till bidrag är i första hand behövande hyresgäster som inte kan erhålla sådant bostadsbidrag som utbetalas av allmänna medel eller som erhåller sådant bidrag med endast ett ringa belopp.Bostadslägenheterna skall upplåtas till mindre bemedlade personer vars ekonomiska förhållanden försämrats och som är och sedan minst fem år varit folkbokförda i Stockholm.Vård och hjälpfondens avkastning skall användas för den sjuk och socialvårdande verksamheten vid stiftelsen samt till bidrag till hyres och övriga levnadskostnader åt mindre bemedlade personer som sett bättre dagar och som är och sedan minst fem år har varit folkbokförda i Stockholm.Av fondens årliga avkastning skall minst en tjugondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Isaak Hirschs Minne
Organisationsnummer:802001-4380
Adress:
  • Igeldammsgatan 4 A
  • 112 49 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6536506
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS