ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier e d till främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Utdelning för nu angivna ändamål skall beslutas av stiftelsens styrelse och kan även lämnas till orgnaisationer, utövande sådan verksamhet, som omfattas av stiftelsens ändamål. Styrelsen må även lämna anslag för vetenskaplig forskning. Bidrag från stiftelsen skall utbetalas efter ansökan, som ingivits till stiftelsens styrelse men kan även ske genom beslut av styrelsen utan föregående ansökan.Stiftelsens ändamål förverkligas i första hand genom enligt vad ovan angives användande av avkastningen av stiftelsens kapital men även detta kapital må, om styrelsen finner så erforderligt, tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Irma & Arvid Larsson-Rösts Minne
Organisationsnummer:802018-3011
Adress:
  • Lindhés Advokatbyrå AB
  • Riddargatan 35
  • 114 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7231500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS