ÄNDAMÅL

Huvudmän för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut är IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund och IOGT-NTOs Juniorförbund.Stiftelsen bidrar genom sitt arbete till att förverkliga huvudmännens grundläggande mål, såsom de kommer till uttryck i grundsatser och program samt i policydokument för huvudmännens internationella arbete. Stiftelsen organiserar, administrerar och utvecklar huvudmännens internationella biståndsinsatser, insamlingsarbete och förenings- och distriktsverksamhet med internationell inriktning, ungdomsutbyte samt utbildnings-, kontakt-, och informationsverksamhet inom och utom huvudmännens ram. Stiftelsen främjar barns och undomars vård och fostran genom stöd till och utvecklande av huvudmännens föreningsverksamhet. Stiftelsen tar, då resurserna så medger, uppdrag av närliggande karaktär, från huvudmännen eller annan, under förutsättning att tillkommande kostnader samt proportionell andel av gemensamma kostnader täcks genom uppdragsinkomsten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut
Organisationsnummer:802400-6572
Adress:
  • Box 12825
  • 112 97 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS