ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja internationell opinionsbildning med inriktning på att minska alkoholbruket samt att genom sin verksamhet stödja de organisationer inom och utom Norden, som arbetar för att lagstiftande församlingar, regeringar och myndigheter bedriver en alkoholpolitik med denna inriktning.Stiftelsen skall i all verksamhet beakta sin ställning som ett komplement till redan befintliga organisationer med en inriktning, som tangerar stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall därföri förekommande fall söka utföra sina uppgifter genom eller i samarbete med dessa organisationer. Härvid syftas bl a på de internationella organ, som IOGT-NTO, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Svriges Blåbandsförbund och de Kristina Samfundens Nykterhetsrörelse har nära anknytning till.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Internationella Institutet för opinionsbildning om alkohol och alkoholpolitik (IIAP)
Organisationsnummer:802014-1761
Adress:
  • Byängsgränd 8
  • 12040 Årsta
Telefonnummer:072-1450486
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS