ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bidra till utveckling och spridning av vetenskaplig och praktisk kompetens inom området ledarskap, ledarskapsutveckling och företagsutveckling. Verksamheten skall ha särskild inriktning mot ledarskaps- och utvecklingsfrågor i mindre och medelstora företag kopplat till konsekvenser av samhällsutveckling i allmänhet och informationsteknologisk systemutveckling i synnerhet. Härvid skall stiftelsen delta i olika aktiviteter som syftar till att såväl utveckla och sprida ny kunskap och nya metoder som att koppla ny teoribildning till etablerad kunskap.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genpm att på olika sätt delta i utvecklingsarbete och projekt inom området. Stiftelsen kan om tillgångsmassan så medger ge bidrag, stipendier, lån, andra former av ekonomiska stöd samt genom andra aktiviteter lägga grund för vetenskaplig och praktisk utveckling inom ledarskaps- och företagsutvecklingsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Interactive Management
Organisationsnummer:889202-8294
Adress:
  • Box 366
  • 851 06  Sundsvall
Telefonnummer:070-329 7250
E-post:inbox@interactive-management.org
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:75 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS