ÄNDAMÅL

Att bedriva och främja vidareutbildning av jurister och samhällsvetare. Verksamheten skall syfta till att vidmakthålla och utveckla deras genom grundexamen inhämtade kunskaper samt skänka insikter utöver grundkunskaperna och sålunda öka juristernas och samhällsvetarnas förmåga att göra en samhällsnyttig insats inom sina olika verksamhetsområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare Juseks stiftelse för vidareutbildning
Organisationsnummer:802008-3856
Adress:
  • Box 5167
  • 102 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6652900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS