ÄNDAMÅL

Att främja forsknings- och utvecklingsarbete inom området verksamhetsutveckling genom att bl a bedriva följande delverksamheter: – utveckling av kunskaper och hjälpmedel- stöd till människor i organisationer i konkreta arbetssituationerbehandlande bl a följande problemområden- effektivisering av systemutvecklingsverksamhet- metoder och hjälpmedel för systemutveckling- mätmetoder för att mäta effektiviteten hos systemutvecklingsverksamhet respektive metoder och hjälpmedel för systemutveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Institutet för Verksamhetsutveckling
Organisationsnummer:802009-6601
Adress:
  • Box 6501
  • 11383 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4414880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS