ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med dels övervägande delar av den årliga avkastningen på stiftelsens kapital (löpande avkastning efter avdrag för kostnaderna för stiftelsens verksamhet) dels medel som influtit till stiftelsen i form av gåvor och bidrag bedriva eller på annat sätt främja vetenskaplig forskning inom massmedieområdet och näraliggande forskningsfält samt att sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.För stiftelsens ändamål må även vid ett eller flera tillfällen användas delar av stiftelsens kapital; dock högst 15 % per år och aldrig så mycket att kapitalet från tid till annan understiger 500.000 kronor.Ändamålet skall tillgodoses genom egen forsknings- och informationsverksamhet och genom ekonomiska bidrag till enskilda utomstående forskare, grupper av forskare eller forskningsprojekt vars verksamhet – liksom stiftelsens egen verksamhet – främst syftar till att ge ett brett, allsidigt och sakligt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och massmediernas roller i samhället och i opinionsbildningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Institutet för Mediestudier
Organisationsnummer:802407-6112
Adress:
  • Benickebrinken 2
  • 111 31 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6567830
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS