ÄNDAMÅL

Institutet skall i egen regi eller i samarbete med andra bedriva framtidstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.Verksamheten skall bedrivas i anslutning till riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om ny inriktning och organisation av framtidsstudieverksamheten m.m. (prop. 1986/87:92, UU 24, rskr. 316).Institutet skall inom sitt verksamhetsområde samarbeta med myndigheter, organisationer, institutioner, enskilda och företag såväl inom landet som i de nordiska länderna och i andra länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Institutet för Framtidsstudier
Organisationsnummer:802013-3198
Adress:
  • Box 591
  • 10131 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4021200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS