ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att främja vetenskaplig forskning och undervisning kring entreprenörskap och småföretagande. Målsättningen skall vara; att varaktigt främja forskning och forskarutbildning om entreprenörskap, småföretagande och tillväxtföretag iett nationellt och internationellt perspektiv, att initiera och främja akademisk grundutbildning inom området, att aktivt deltaga i samhällsdebatten och sprida kunskap om forskningsresultaten. Stiftelsen skall i första hand verka för sitt ändamål genom att med egna resurser inom ramen för institutets verksamhet bedriva forskning och utbildning samt i andra hand genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen institutet för entreprenörskaps och småföretagsforskning
Organisationsnummer:802403-0945
Adress:
  • Saltmätargatan 9 IIII
  • 113 59 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4587801
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS