ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att i anslutning till Katrineholms Tekniska skola – med inriktning på områdena VVS och energi- Tillhandahålla uppdragsutbildning i form av specialutbildning och kurser – såväl grundläggande som fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma samt annan sådan utbildning som har anknytning till angivna sektorer,- administrera lärlingsutbildning,- anskaffa och stödja utvecklingsprojekt i anslutning till denna utbildning och informera om ny teknik,- bedriva konferens- och utställningsverksamhet och- inom verksamhetens ram förhyra erforderliga lokaler, utrustning och inventarier av Katrineholms kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum IUC i Katrineholm
Organisationsnummer:818501-0504
Adress:
  • Kungsgatan 2
  • 641 30 KATRINEHOLM
Telefonnummer:0150-365600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS