ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Värmlands län stödja utvecklingsprojekt, forskningsanknytande verksamhet – såsom utbildnings-, utrednings- och forskningsuppdrag samt projekt som främjar Stiftelsens och länets utveckling. Stiftelsens verksamhet kan även bestå i att upplåta lokaler för till stiftelsen ändamålsanpassande verksamheter. Följande riktlinjer inom angivet ändamål skall tillämpas: 1) att stödja utvecklingsförslag med behov av Högskolans i Karlstad tjänster, kompetens och resurser,2) att utveckla programområden där synergieffekter kan uppnås mellan Högskolan i Karlstad och värmländskt näringsliv,3) att främja utvecklings- och tjänsteföretag eller personer knutna till olika värmländska projekt eller avknoppningar från Högskolan i Karlstad, 4) att även i övrigt bidraga till resurscentra och projekt, vilka påverkar Högskolans i Karlstad och länets successiva expansion i kompetens och kvalitet samt därmed främja Högskolans i Karlstad aktiva roll i regionens utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen inova i Wermland
Organisationsnummer:873201-5253
Adress:
  • Karlstads Universitet, Externa Relationer
  • 651 88 KARLSTAD
Telefonnummer:070-683 10 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 086 525 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS