ÄNDAMÅL

Stiftelsen syftar till att inom ramen för den kommunala kompetensen1. allmänt främja näringslivets utveckling,2. främja utvecklingen av tekniskt och industriellt kunnande,3. verka för uppkomsten av en mötesplats mellan näringslivsutveckling och kulturhistoria, där människa och teknik, teori och praktik, historia och framtid möts,4. beskriva det historiska förnyelsearbetet,5. stödja det framtida förnyelsearbetet,6. öka förståelsen för sambandet mellan teknisk och industriell utveckling och samhällsutvecklingen i stort,7. öka ungdomars intresse för teknisk och naturvetenskaplig utbildning,8. bidraga till ökad sysselsättning genom att erbjuda en tillväxtmiljö för nyföretagande samt för befintliga mindre och medelstora företag.9. öka tillgängligheten och förståelsen för de industrihistoriska minnena inom den av regeringen föreslagna nationalstadsparken (fallen, kraftstationerna och slussarna)10. öka turismen och därigenom skapa fler arbetstillfällen inom turistnäringen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Innovatum
Organisationsnummer:863001-1057
Adress:
  • Claes-Göran Johansson
  • Box 902
  • 461 29 Trollhättan
Telefonnummer:0520-289300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:48 181 888 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS