ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för en bättre social sammanhållning med ökad social och kulturell öppenhet i Malmö och Skåne. Med det förstås bl.a. att främja skapande och utveckling av processer för att öka kunskap om olika religioner och livsåskådningar, att motverka extremism och våldsanvändning samt att främja fördjupat samarbete mellan föreningar, organisationer, religiösa gemenskaper, kommuner och myndigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne
Organisationsnummer:802478-0705
Adress:
  • Norra Bulltoftavägen 65A
  • 212 43 Malmö
Telefonnummer:040-690 24 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS