ÄNDAMÅL

Att förvalta och underhålla den byggnad som donatorn kommer att låta uppföra på fastigheten Karlshamn Karlshamn 5:20, enligt ingånget avtal med Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder, 836200-1276.Stiftelsen ska i övrigt stödja icke politisk allmännyttig verksamhet i Karlshamns kommun inom områdena för kultur, miljövård, utbildning och social hjälpverksamhet.Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.Stödet till allmännyttig verksamhet i Karlshamns kommun kan vara bidrag till vidareutbildning inom måleri- och bildkonsten, bidrag för att stimulera kulturell verksamhet, bidrag till ungdomar i Karlshamn för studier i ekonomi och juridik på universitets- och högskolenivå, miljövård såsom förskönandet av Väggaområdet, bidrag till social hjälpverksamhet såsom bidrag åt behövande ensamma mödrar.Stiftelsen ansvarar i framtiden för vård och underhåll av Ingvar och Katarina Backhamres gravvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne
Organisationsnummer:802480-2863
Adress:
  • Advokaterna Lund & Fagrenius
  • Box 45
  • 374 21 Karlshamn
E-post:info@backhamresstiftelse.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS