ÄNDAMÅL

1/10 av avkastningen skall läggas till kapitalet. Återstående avkastning skall fördelas med 2/5 till Kirsebergs församling och 3/5 till S:t Petri församling. Beloppet till Kirsebergs församling skall genom diakonissans försorg utdelas till behövandeinom församlingen. Av beloppet till S:t Petri församling skall hälften genom diakonissans försorg utdelas till behövande inom församlingen och hälften tillfalla församlingens kyrkliga ungdomsföreningar att användas i deras verksamhet. Därest någon av nämnda mottagare skulle upphöra att finnas till, skall motsvarande belopp i poster om minst 100 kronor istället utdelas till Pauvres Honteux i Malmö.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingrid och Salomon Anderssons fond
Organisationsnummer:846001-9246
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS