ÄNDAMÅL

Beloppet ska avsättas till en minnesfond benämnd Ingrid och Kurt Boethius Minnesfond. Fondens avkastning ska användas till ett eller flera familjestöd inom ramen för fadderprogrammet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingrid och Kurt Boêthius minnesfond
Organisationsnummer:802424-0379
Adress:
  • Kyrkokansliet
  • 75170 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:135 625 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS