ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årligen utdela ett premium till person inom länsförbundets (Lantbrukarnas Länsförbund i Värmland) verksamhetsområde som på grund av personliga kvalifikationer utfört berömliga insatser inom här nämnda intresseområden, nämligen1 Nordsvenska Hästen eller travverksamheten i Värmland.2 Nötkreatursavel hänförligt till SRB-rasen eller intresseområde i direkt anknytning till främjande av SRB-uppföljning.3 Lantbrukets ekonomiska utveckling. Personer som engagerat sig i lantbrukets ekonomiska problem och genom sin verksamhet tillfört näringen kunskaper och erfarenhet inom det ekonomiska området.4 Allmänt inom lantbruket. Person som genom sin gärning visat duglighet inom sitt yrkesområde vilket kan vara praktiskt lantbruk eller verksamhet inom arbetsområden med anknytning till lantbruket t ex inom företag, myndigheter eller organisationer.I princip utdelas ett premium årligen enligt ovan uppgjorda tidsordning, vilken kan ändras om styrelsen bedömer att särskilda omständigheter påkallar detta.Saknas lämplig kandidat för premium kan stipendium utdelas för studier inom berört intresseområde. Av fondens avkastning skall årligen 20 % eller så mycket som lagstiftningen medger utan skatteeffekter, återförenas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingrid och Gustaf Linders minnesfond
Organisationsnummer:873201-4439
Adress:
  • LRF Värmland
  • Köpmannagatan 2
  • 652 26 KARLSTAD
Telefonnummer:054-54 52 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 464 006 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS