ÄNDAMÅL

Stipendium kan sökas av den som är kyrkoskriven i Herrestads församling, och som är Bibel- och bekännelsetrogen, d.v.s. omfattar Svenska Kyrkans lära så som den en gång för alla har uppenbarats i den heliga Skrift och sedermera i våra bekännelseskrifter, och som är känd för ett oförvitligt leverne i lydnad och trohet mot Gud och Hans Ord, och som har sin gudstjänstgemenskap i Svenska Kyrkan (företrädesvis inom Herrestads församling), samt som bedriver universitetsstudier med inriktning på prästutbildning, eller – för prästvigd – som vidareutbildar sig inom teologin.I andra hand kan den komma ifråga för stipendium, som omfattar Svenska Kyrkans lära enligt ovan, och som studerar för tjänst inom Svenska Kyrkan eller eljest på ett föredömligt sätt ställer eller har ställt sina krafter till förfogande i Kyrkans tjänst (företrädesvis inom Herrestads församling), samt som har sin gudstjänstgemenskap i Kyrkan (företrädesvis i Herrestads församling).Om statuterna ej kan uppfyllas i Herrestads församling, skall stipendium/stipendier ställas till förfogande för blivande präster i Göteborgs stift, vilka omfattar Kyrkans lära enligt ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingrid och Ester Andersson, Stenevad, donation
Organisationsnummer:866001-2322
Adress:
  • Herrestads församling
  • Klockarevägen 4
  • 451 75 UDDEVALLA
Telefonnummer:0522-99850
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 601 118 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS