ÄNDAMÅL

Att främja elevers musikaliska kunskap vid Halmstad kulturskola. Stiftelsen kan för nämnda ändamål till elever vid Halmstads kulturskola, bevilja anslag till inköp av noter och instrument samt bidrag för vidareutbildning inom musik som tex kan gälla resor, kurser och forskning. Stiftelsen kan också utdela stipendier för att uppmärksamma framstående musikaliska insatser av yngre elever. Stipendiet skall användas inom ramen för mottagarens utbildning.Av stiftelsens årliga avkastning skall – sedan skatter och förvaltningskostnader betalats – tio (10) procent av den behållna avkastningen läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skallanvändas för tillgodoseende av ovanstående ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingrid Holmqvists musikfond till minne av föräldrarna Adolf och Sigrid Holmqvist
Organisationsnummer:802479-2890
Adress:
  • Mossebovägen 30
  • 633 62 Eskilstuna
Telefonnummer:0703-707540
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 043 659 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS