ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i kulturellt och undervisande syfte förvalta, vårda och för allmänheten hålla tillgänglig den av Ingrid Göthlin efterlämnade fastigheten nr 1 i kvarteret Bromsen, Kungsgatan 4 i Nora stad jämte Ingrid Göthlins däri befintliga lösegendom för att på detta sätt för framtiden bevara ett vittnesbörd om hur ett borgerligt hem under Ingrid Göthlins levnad tedde sig. Fastigheten med därtill hörande lösegendom är även avsedd att göra tjänst såsom bygdegård för hembygdsrörelsen och andra kulturella intressegemenskaper i Norabygden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne
Organisationsnummer:877100-9555
Adress:
  • Magnus Persson
  • Järnvägsgatan 16 A lgh 1306
  • 703 62 ÖREBRO
Telefonnummer:070-100 81 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 125 882 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS