ÄNDAMÅL

Fonden skall ha till syfte att genom bidrag stödja och hjälpa synskadade som på grund av sitt handikapp är i behov av bidrag för uppehälle, utbildning, hjälpmedel och liknande. Bidrag skall även kunna utgå för utbildning mm av ledarhundar för synskadade.Bidrag skall utdelas årligen ur fonden med minst åttio procent och högst etthundra procent av föregående års avkastning. Utdelning av bidrag skall göras årligen i februari, första gången 2015.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingrid Anderssons fond för synskadade
Organisationsnummer:802478-2362
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS