ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att stödja svensk musikforskning, oberoende av ämne, och utländsk forskning om svensk musik. Detta sker genom ett Ingemar Bengtsson-pris, som utdelas årligen eller vartannat år för en framstående musikvetenskapilig forskningsinsats, t.ex. i form av en betydande publikation, utgiven under den senaste tvåårsperioden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingmar Bengtssons fond för musikvetenskap
Organisationsnummer:802477-9657
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS