ÄNDAMÅL

Årliga räntan, sedan en tiondel av densamma lagts till kapitalet, utdelas efter föregående ansökan, såsom stipendium till en elev vid institutet, företrädesvis vid skeppsbyggeriavdelningen, vilken på grund av framstående anlag samt flit och hedrande uppförande synes professorskollegiet vara därav förtjänt, varvid hänsyn må tagas till den sökandes ekonomiska ställning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ingeniören R.G. Cervins donationsfond
Organisationsnummer:802478-2990
Adress:
  • 412 96 Göteborg
Telefonnummer:031-7722609
E-post:emma.carlstrom@chalmers.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:205 769 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS