ÄNDAMÅL

Räntan å denna fond användes till högst tio stipendier, vilka givas studerande vilka i flit och goda seder giva gott hopp om sig.Företräde till stipendierna skola givas dom som kunna visa släktskap till min morfader sjökaptenen Per Erik Norberg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingemar Ehlins Stipendiefond
Organisationsnummer:817601-1750
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS