ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt syfte att lämna bidrag till konstnärlig utsmyckning av byggnader, offentliga platser, parker etc i Helsingborg, Hörby och Östraby. Stiftelsen kan också bidra till att underhålla och renovera befintliga konstverk inom angivna områden. Stiftelsens verksamhet ska i första hand avse utvändiga konstnärliga gestaltningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingeborg och Mangold Anderssons Minne
Organisationsnummer:802481-6152
Adress:
  • Inga-Maja Andersson
  • Gustavlundsvägen 330
  • 256 55 Helsingborg
Telefonnummer:070-535 54 85
E-post:sven.rosenkvist@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS