ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 20 % läggas till kapitalet. Den disponibla avkastningen skall delas i två lika delar för vilka gäller följande: a) Den ena delen skall av skolstyrelsen under våren varje år utdelas i 10 lika stora stipendier för postgymnasiala studier på universitets/högskolenivå till elev, vid svensk eller utländsk undervisningsanstalt, som avlagt gymnasieexamen i Karlstad. Stipendium skall tilldelas de sökande, vilka uppvisa det bästa studieresultatet och vilka icke under föregående år haft en inkomst överstigande två basbelopp. Det åligger skolstyrelsen att på lämpligt sätt låta kungöra stipendierna till ansökan lediga. Behörig att söka stipendium är den, som icke studerar inom handelsyrket eller inom de fria yrkena såsom journalistik, sång, musik, målning, hantverk, författarskap, matlagning, konsthantverk eller annat sådant område, eller inom slöjd- och textilyrket. Stipendium får tilldelas samma mottagare högst två gånger.b) Den andra delen skall av kulturnämnden utdelas som bidrag till kulturella projekt i Karlstad,anordnade av i Karlstad verksam person/personer/organisation/förening, där projektet i sin huvuddel riktar sig till ungdom upp till 25 års ålder. Bidrag skall utdelas till högst åtta projekt, varvid högsta bidrag till enskilt projekt skall vara 20.000 kronor.Bidrag får icke lämnas till samma projekt mer än en gång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingeborg och Henric Bäckströms fond
Organisationsnummer:873202-3356
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 698 761 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS