ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att stödja utbildning av röstbegåvad ungdom upp till 30 års ålder genom årliga stipendier av fondens behållna avkastning. Utbildningen må äga rum såväl i Sverige som utomlands. En eller flera stipendier må delas ut. Av avkastningen skall årligen tio procent läggas till fondens kapital varefter återstoden, sedan avdrag skett för fondens eventuella förvaltningskostnader, skall användas för fondens angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingalill Lindens fond för unga sångare
Organisationsnummer:802425-0154
Adress:
  • c/o Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS