ÄNDAMÅL

Utdelning ur fonden till: – Ekshärads Hembygdsförening, ett årligt kontantbelopp på femtusen /5.000/ kronor till sin verksamhet. – Ekshärads Församling, Ekshärad, ett årligt belopp om 25 % av fondens utdelning. Fonden kommer troligen att överstiga 1 miljon i grundkapital. Detta belopp skall användas för utsmyckning och underhåll av kyrkobyggnaden. Det skall trygga gravrättstiden och sköta gravvården och på våren plantera 5 st gula penséer på varje grav som omfattas av gravvårdsavtalen enligt ovan. Beloppet skall vidare utgöra ersättning för skötsel och förvaltning av minnesfonden. Till forskning: – Stiftelsen Nyckeln vid RSÖ, Örebro – Fonden för Hjärt, kärl och lungsjukdomar, Stockholm – Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Box 60400, Stockholm att användas för sjukdomarna diabetes och reumatism – Cancerfonden, Swedenborgsgatan 20, Stockholm Dessa fyra nämnda mottagare erhåller vardera 25 % av återstående utbelningbart belopp årligen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Inga Olsson och Erik Brobergs Minnesfond
Organisationsnummer:874001-6772
Adress:
  • Ekonomitjänst Carin Lysell AB
  • Västra Viaduktgatan 3
  • 464 31 MELLERUD
Telefonnummer:070-304 56 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 485 052 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS