ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkastning skall användas till penningpremier åt studerande vid Göteborgs högskola enligt:Belopp, som för premium får användas, skall vid slutet av varje vårtermin tilldelas den studerande vid de filosofiska fakulteterna, som författat den bästa seminarieuppsatsen eller därmed jämförligt i ämnet jämförande språkforskning, vilken blivit i vetenskaplig publikation tryckt eller till tryckning antagen.Därest någon formellt kompetent person enligt förestående bestämmelser icke finnes, skall premiebeloppet tilldelas den studerande vid de filosofiska fakulteterna, som författat den bästa seminarieuppsatsen eller därmed jämförligt i ämnet nordiska språk, vilken blivit i vetenskaplig publikation tryckt eller till tryckning antagen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Inga Lidéns premiefond
Organisationsnummer:857501-3381
Adress:
  • Göteborgs universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:443 801 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS