ÄNDAMÅL

1. Församlingen skall för all framtid vårda och underhålla följande gravplatser med tillhörande monument å Näshults församlings kyrkogård: a) min och min moders gravplats, å gravkartan nr. E 23 b) min fars och farfars gravplats, inom järnstaket, å gravkartan nr. G 34. Förutom vård och underhåll av gravplatserna skall lämpliga blommor varje år planteras å gravplatserna. därjämte skall vid pingsttid sättas en vacker krukväxt å vardera gravplatserna samt vid allhelgonatid nedläggas vinterkranser å nämnde gravplatser. Om förnyad upplåtelse av gravplatserna på grund av ändrade bestämmelser för sådan upplåtelse måste ske, skall medel härtill tagas av ränteavkastningen från donationen. 2 Av årliga ränteavkastningen lägges 1/10 (en-tiondel) till kapitalet. När fonden härigenom stigit till 25 % av det ursprungliga kapitalet äger församlingen rätt att uttga den överskjutande summan av det ursprungliga donationsbeloppet för utförande av större arbeten å kyrkan och kyrkogården i Näshult. Donationens grundbelopp får dock aldrig minskas. Efter ett sådant uttag fortsättes i vanlig ordning med ovan angiven kapitalisering av årsavkastningen till dess att nytt 25 procentigt överskott föreligger. 3. Sedan bestämmelserna i punkterns 1 och 2 till alla delar fullgjorts tillfaller vad som sedan återstår av den årliga ränteavkastningen Näshults församlings kyrkokassa och skall användas för vård och underhåll av Näshults kyrka, kyrkogård och bårhus.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Inez Ekensäter-Johansson donationsfond
Organisationsnummer:802480-6617
Adress:
  • Storgatan 58
  • 574 31 Vetlanda
Telefonnummer:0383-50201
E-post:sara.vikstal@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:540 397 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS