ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga fondavkastningen skall framdeles få utnyttjas för ekonomiskt stöd i form av bidrag till behövande elev vid den kommunala vuxenutbildningen i Malmö, därvid såväl engångsbidrag som årliga bidrag under högst fyra år kan komma i fråga.Minst 1/10 av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet samt att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Industriföreningens donationsfond
Organisationsnummer:846003-5713
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS