ÄNDAMÅL

Stiftelsen har tillkommit för att förvalta de medel vilka överlämnats av stiftarna för att främja vetenskaplig utbildning och forskning inom området projekledning och projektorganisation. Stiftelsens medel skall i första hand användas för att bidraga till att förverkliga och genomföra en mastersutbildning om 40 universitetspoäng ”Executive Master Program in Project Management and Project Organization” vid Linköpings universitet, genom förarbete till denna i form av kursplanering, bidrag tillFoU, kursledning och gästprofessorer, säkerställande av utbildningsprogrammets utveckling och kvalitet på lång sikt. Därutöver kan, om styrelsen så beslutar, annan fort- och vidareutbildning bedrivas. Om stiftelsen finner att ändamålet enligt första stycket inte längre lämpligen kan tillgodoses genom anordnande av utbildning enligt andra stycket får styrelsen besluta att stiftelsens medel istället användes för bekostande av en professur inom ämnet projektledning och projektorganisation vid Linköpings universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen IMIE Executive Programme
Organisationsnummer:822003-1705
Adress:
  • Linköpings universitet
  • IEI
  • 581 83 LINKÖPING
Telefonnummer:013-282357
E-post:johan.holtstrom@liu.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 402 700 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS