ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att till medlemmar i Metall som arbetar inom företag som är medlemmar i Verkstadsföreningen, lämna stipendier för utbildning i ämnen inom ramen för utvecklingsavtalet för verkstadsindustrin. Stiftelsen ska även kunna lämna resestipendier i samma syfte.Stiftelsens ändamål är i andra hand att ge stipendier till elever i utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande, som har särskild inriktning på verkstadsindustrin, för förkovran eller vidgade erfarenhetertill gagn för deras framtida yrken. Stiftelsen ska även kunna lämna resestipendier i samma syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas Stipendiefond
Organisationsnummer:802014-4872
Adress:
  • Svenska Metallindustriarbetareförbundet
  • 105 52 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-786 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS