ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i syfte att befrämja tillkomst och fortbestånd av ett idrottsmuseum i Göteborg, handhava vården av befintliga och nytillkommande idrottshistoriska samlingar; samtatt i övrigt främja det idrottshistoriska intresset i Göteborg och därvid söka samråd med andra organisationer med likartat syfte samt följa utvecklingen inom det idrottshistoriska området och vidtaga lämpliga åtgärder till befrämjande av idrottsmuseet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Idrottsmusei Vänner
Organisationsnummer:857204-4918
Adress:
  • Övre Kaserngården 12
  • 415 27 Göteborg
Telefonnummer:031-7266180
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:132 040 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS