ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål:att äga och/eller förvalta nuvarande markområde vid Gränjesvålen, Idre Kronopark 2:3, samt den ytterligare egendom som enligt stiftelsens styrelses beslut kan komma att tillföras stiftelsen inom Älvdalens kommun,att äga och/eller förvalta de anläggningar som genom stiftelsens försorg anlagts och anlägges såväl inom som utanför nuvarande markområde Idre Kronopark 2:3,att verka för friluftslivets och turismens utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Idre Fjäll
Organisationsnummer:884400-5960
Adress:
  • Box 202
  • 790 91 IDRE
Telefonnummer:0253-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:406 045 336 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS