ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig kunskapsuppbyggnad för tillämpning och utveckling inom lantbruk och livsmedel och annan agroindustriell verksamhet av intresse för agro- och livsmedelsindustrin och andra branscher, vilka ha att beakta utvecklingen inom dessa områden. De angivna ändamålen fullgöres bl a genom att stiftelsen av medel, som står till dess förfogande, befordrar det praktiska och teoretiska utnyttjandet av gjorda framsteg inom lantbruk, livsmedel och annan agroindustriell verksamhet att verka för ett fördjupat samarbete mellan universitet/högskola och näringsliv att informera om forskning och utveckling inom lantbruk, livsmedel och annan agroindustriell verksamhet. Stiftelsen äger ianspråktaga såväl kapital som avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ideon Agro Food
Organisationsnummer:845002-4677
Adress:
  • Forskningsbyn IDEON
  • 22370 LUND
Telefonnummer:046-286 29 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS