ÄNDAMÅL

Avkastningen av denna fond skall till halva beloppet disponeras av kyrkorådet i Köping och efter dess bestämmande användas för ändamål som eljest icke skulle ha kunnat av den kyrkliga kommunen tillgodoses på annat sätt.Den andra hälften av avkastningen skall användas enligt drätselkammarens i Köping bestämmande för understödjande av verksamhet i Köping museum eller gammelgård eller till idrotts och fritidsändamål eller till annat angeläget ändamål som eljest icke skulle kunna i full utsträckning tillgodoses genom anslag av skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond
Organisationsnummer:878500-7181
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Drätselkontoret
  • 731 85 KÖPING
Telefonnummer:0221-25000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS