ÄNDAMÅL

Fonden är avsedd att genom utdelning ur denna kunna främja framstående svensk litteratur och pulicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ida Bäckmans stipendiefond till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs minne
Organisationsnummer:802406-7848
Adress:
  • Svenska Akademien
  • Box 2118
  • 103 13 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-201699
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS