ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att introducera ICDP (International Child Development Programmes) i Sverige samt verka för spridning och vidareutveckling av programmen. Stiftelsen kommer att arrangera utbildningar, konferenser och seminarier. Böcker, skrifter, videofilmer och informationsmaterial kommer att framställas och säljas till självkostnadspris. Stiftelsen kommer att ansvara för ovanstående aktiviteter ensam eller tillsammans med andra intressenter.Kvalitén i samspelet mellan föräldrar/omsorgsgivare och barn har en avgörande betydelse för barnets emotionella och kognitiva utveckling. Samspelet är av stor betydelse i all interaktion mellan människor. ICDP avser att uppmärksamma och utveckla det positiva samspelet. Allt arbete skall ske i enlighet med principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ICDP International Child Development Programmes Sverige
Organisationsnummer:802409-7498
Adress:
  • Bergman / Waldau
  • Vikingagatan 14 B
  • 113 42 Stockholm
Telefonnummer:0706-72 26 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS