ÄNDAMÅL

Fondens avkastning jämte en procent av kapitalbehållningen, dock tillhopa minst 1 000 kronor, skall varje år tillfalla obemedlade eller mindre bemedlade personer, som under stor del av sitt liv med ekonomisk uppoffring, kärlek och omsorg vårdat sina föräldrar eller någon av dem.Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2014-05-02 och 2014-05-09Efter bådas vår död skall fondens medel varje år, i första hand, tillfalla obemedlade eller mindre bemedlade personer, som under stor del av sitt liv med ekonomisk uppoffring, kärlek och omsorg vårdat sina föräldrar eller någon av dem. I andra hand till personer som vårdar eller vårdat anhörig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ian och Paul Larssons Minnesfond
Organisationsnummer:873202-2812
Adress:
  • Karlstads kyrkliga samfällighet
  • Västra Kyrkogatan 5
  • 652 24 KARLSTAD
Telefonnummer:054-14 14 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:632 291 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS