ÄNDAMÅL

Fondens syfte är i första rummet att lämna understöd åt författare till gäldande av omkostnaderna för översättning och publicering av arbeten i Acta medica scandinavica med företrädesrätt för ledamöter av Svenska Läkaresällskapet, i andra rummet atti övrigt ekonomiskt stödja denna tidskrift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen I Holmgrens fond
Organisationsnummer:802403-5407
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS